Cherry Olga Jankowska realizuje projekt pn.
„Zwiększenie konkurencyjności firmy Cherry Olga Jankowska poprzez wdrożenie aplikacji mobilnej i webowej do fizjoterapii online."

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie specjalistycznego oprogramowania.
Wartość projektu: 279 632,33 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 237 687,48 PLN
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19
Projekt ma na celu wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie specjalistycznego oprogramowania aplikacji mobilnej i webowej do fizjoterapii online, które pozwoli na świadczenie usług również w formie zdalnej.
Realizacja projektu i wdrożenie rozwiązań przełoży się na wzrost konkurencyjności i przychodowości firmy oraz pomoże w rozwiązaniu problemu – utrudniony dostęp do usług medycznych, fizjoterapeutycznych podczas pandemii.
Rozwiązanie umożliwi przeprowadzenie terapii dla osób z problemem logistycznym, przebywających na kwarantannie.

Tutaj możesz pobrać naszą aplikację mobilną: