Fizjoterapia a rehabilitacja wrocław

Choć fizjoterapia i rehabilitacja to pojęcia, które często używane są zamiennie, w rzeczywistości nie do końca oznaczają to samo. Sprawdźmy, zatem jaka jest różnica między fizjoterapią a rehabilitacją, aby w razie potrzeby wiedzieć, czego możemy oczekiwać od konkretnego specjalisty.

Co oznacza termin fizjoterapia?

Zadaniem fizjoterapii jest przywrócenie bądź utrzymanie sprawności fizycznej utraconej na skutek choroby, starzenia się organizmu czy wypadku. Obejmuje, więc różne rodzaje oddziaływania na konkretną część ciała, mające pomóc w zniesieniu dolegliwości bólowych, zlikwidowaniu obrzęków czy przykurczów. Celem jest wywołanie konkretnej reakcji organizmu, która przyczyni się do lepszej kondycji i usprawnienia danej funkcji. Wśród metod, którymi posługują się fizjoterapeuci, można wyróżnić:

  • fizykoterapię (zabiegi z wykorzystaniem pola magnetycznego, prądu, światła czy ultradźwięków),
  • kinezyterapię (odpowiednio dobrane ćwiczenia ruchowe),
  • masaż leczniczy,
  • terapię manualną.

Warto wiedzieć, że choć fizjoterapia kojarzona jest głównie z leczeniem narządu ruchu, to może być również stosowana do poprawy funkcjonowania np. układu oddechowego, krążenia, czy nerwowego.

A czym jest rehabilitacja?

Rehabilitacja to działania mające na celu przywrócenie pacjentowi sprawności fizycznej i psychicznej. Polega nie tylko na zabiegach skierowanych na usprawnienie konkretnej części ciała czy poprawienie kondycji zdrowotnej, ale również na sprawieniu, aby pacjent mógł funkcjonować w społeczeństwie. Dobrym przykładem są wszelkie warsztaty terapii zajęciowej lub turnusy rehabilitacyjne, na których osoby z różnymi dysfunkcjami uczone są m.in. tego, jak przystosować się do życia w społeczeństwie, zdobywają nowe umiejętności lub poprawiają kondycję psychiczną. Rehabilitacja ma często zastosowanie w przypadku pacjentów powypadkowych lub sportowców, którzy doznali kontuzji. Nagły spadek sprawności fizycznej w takich przypadkach, często prowadzi do załamania psychicznego i utraty zdolności do wykonywania dotychczasowego zawodu lub uprawiania sportu. Wtedy oprócz pracy fizjoterapeuty wskazana jest opieka psychologiczna, dzięki której pacjent ma szansę odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Rehabilitacja dotyczy więc sfery:

  • medycznej – przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej,
  • społecznej – przystosowanie do życia w społeczeństwie,
  • zawodowej – pomoc w znalezieniu bądź utrzymaniu zatrudnienia.

Rehabilitacja a fizjoterapia różnice

Główna różnica między fizjoterapią a rehabilitacją polega na tym, że rehabilitacja jest pojęciem szerszym, gdyż dotyczy nie tylko sfery fizycznej ludzkiego organizmu, ale również psychicznej i społecznej. Fizjoterapia jest jednym z elementów procesu rehabilitacji, niezwykle ważnym z punktu widzenia odzyskania sprawności fizycznej. Zawsze jednak trzeba pamiętać, że na zdrowie fizyczne oraz prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie ogromny wpływ ma kondycja psychiczna, dzięki której można wiele osiągnąć lub stracić. Doskonałym przykładem, który to obrazuje, jest postać odnoszącego sukcesy sportowca, który nagle na skutek kontuzji zostaje pozbawiony możliwości treningów i uczestniczenia w zawodach. To, czy wróci do sportu i nadal będzie wygrywał, w dużej mierze zależy nie tylko od fizjoterapii, ale również rehabilitacji obejmującej pracę nad psychiką. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku osoby, która po wypadku musi poruszać się na wózku inwalidzkim – aby nauczyła się żyć oraz pracować na nowych warunkach potrzebna będzie praca zarówno fizjoterapeuty, jak i rehabilitanta.

Fizjoterapia a rehabilitacja w praktyce

W takiej kwestii jak rehabilitacja a fizjoterapia różnice dla przeciętnego pacjenta są zazwyczaj niedostrzegalne, dlatego często mówimy po prostu, że idziemy na rehabilitację, choć tak naprawdę będzie to fizjoterapia. To, jakie dokładnie leczenie zostanie nam zalecone, zależy głównie od lekarza, który oceni kondycję organizmu i dobierze najlepiej rokujące metody. Należy liczyć się z tym, że nie zawsze, aby powrócić do zdrowia, wystarczą same zabiegi fizjoterapeutyczne. Zawsze może się zdarzyć, że potrzebna będzie kompleksowa rehabilitacja, którą jednak warto podjąć, by znowu móc cieszyć się życiem.